header banner
Default

Milo, die onzeker is, is op zoek naar een baasje dat hem zelfvertrouwen kan geven


Milo — © Dierenbeschermingscentrum Limburg

Born -

In Dierenbeschermingscentrum Limburg zitten tientallen honden, katten, konijnen en vogels die dolgraag een nieuw baasje willen. Elke week zet Saskia Thijssen dieren in het zonnetje en deze week is dat Milo.

Wie is Milo en waar komt hij vandaan?

„Milo is een hondje uit Roemenië dat als pup naar Nederland is gekomen. Hij is waarschijnlijk in het verleden niet goed gesocialiseerd waardoor hij veel dingen niet kent. Uit angst en onzekerheid komt soms zijn minst goede kant naar boven. We zoeken voor hem een eigenaar die hem het broodnodige zelfvertrouwen kan geven.”

Hoe is zijn karakter?

„Zodra Milo vertrouwen heeft in mensen laat hij zich van zijn beste kant zien en gaat hij graag mee wandelen. Hij kan ook samen met andere honden wandelen, als deze vriendelijk naar hem zijn. Milo is zindelijk in huis en kan ook heel lief zijn naar de mensen die hij goed kent. Hij komt dan lekker tegen je aan zitten.”

Wat voor baasje zoeken jullie?

„Gezien zijn onzekere karakter is Milo geen heel makkelijke hond om te plaatsen. We zoeken mensen met ervaring met honden in een huishouden met maximaal twee volwassen eigenaren. Milo kan niet bij kinderen geplaatst worden. Hij zou geplaatst kunnen worden bij mensen met een rustig en sociaal teefje nadat een aantal keren kennis met elkaar gemaakt is.”

Denk jij Milo eindelijk dat fijne en stabiele huis te geven waar hij zo op hoopt? Stuur dan een mail naar [email protected].

Loading...

Sources


Article information

Author: Michael Ramos

Last Updated: 1704168962

Views: 915

Rating: 4.9 / 5 (114 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Ramos

Birthday: 1966-09-22

Address: 8173 Acosta Spring, Port Danatown, OH 24986

Phone: +4129936335174877

Job: Human Resources Manager

Hobby: Running, Juggling, Cycling, Cooking, Stamp Collecting, Wildlife Photography, Drone Flying

Introduction: My name is Michael Ramos, I am a courageous, unswerving, expert, ingenious, cherished, unguarded, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.