header banner
Default

De Nederlandsche Bank legt een boete van 3,3 miljoen euro op aan de cryptobeurs Binance


Table of Contents

  Daar zullen ze niet van wakker liggen :P

  Ik vind het wel een beetje raar dat 'banken' (van de overheid, but still) boetes kunnen opleggen aan bedrijven in een ander land? Is het niet een beetje overmatig complex dat elk land regels kan opleggen aan websites die iets doen met financieen, als zo'n site gebruikers van dat land accepteert?

  Stel, je bent een kleine site en je doet iets gerelateerd aan financieen, dan zou je dus de wetboeken van alle honderden landen ter wereld moeten gaan doorlezen om te kijken aan welke regeltjes je moet voldoen? Hoe kan dit werken in de praktijk?

  Als het bedrijf nou daadwerkelijk in NL gevestigd was, maar volgens mij zit Binance hier niet in de buurt, medunkt.

  *Update, omdat er veel discussie volgt in de replies (wat leuk is trouwens) kopieer ik hier even mijn comment die samenvat wat ik nu besef wat mijn probleem eigenlijk is;

  Maar als ik hier in NL een artikel verkoop, zeg, een mini-rok, aan iemand uit een land waarin zo'n mini-rok absoluut niet is toegestaan - ben ik dan schuldig aan iets? Moet ik dan gaan checken bij mijn klanten uit welk land ze komen?

  In de fysieke wereld is het duidelijk waar de verkoop plaatsvindt. Online is het onduidelijker. Ik vind dus - het gaat dan om het land van waar Binance is gevestigd, of waar hun server staat. In de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn, en dat vind ik maf. Maar dat is mijn mening.

  Tegelijk snap ik ook dat het voor landen wenselijk is om 'te doen alsof' Binance hier fysiek hun 'winkel' heeft staan, opdat ze gereguleerd kunnen worden. En dat ik dat op puristische gronden onjuist vindt maakt natuurlijk niets uit, dat is hoe de wereld werkt.

  Overigens besef ik me dat dit gaat om de balans tussen veiligheid en vrijheid. Er is daarin geen objectieve goede balans, het is puur een kwestie van voorkeur/ideologie. Beide kanten hebben hun voor- en nadelen.

  PS. mensen die reacties up/downvoten op basis van of het overeen komt met hun mening: dat is niet waar moderatie voor bedoeld is!

  [Reactie gewijzigd door Anoniem: 1617016 op 18 juli 2022 16:52]

  Sources


  Article information

  Author: Robert Malone

  Last Updated: 1704231842

  Views: 520

  Rating: 3.7 / 5 (59 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Robert Malone

  Birthday: 1996-09-24

  Address: 0087 Lisa Springs Apt. 006, Davidshire, TX 20328

  Phone: +4580398960968492

  Job: Dentist

  Hobby: Gardening, Coin Collecting, Hiking, Running, Badminton, Cycling, Orienteering

  Introduction: My name is Robert Malone, I am a apt, exquisite, Colorful, unswerving, vivid, important, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.