header banner
Default

Coinmerce sends all of its customers BUX Crypto over a stop


In een recente ontwikkeling in de Nederlandse cryptomarkt heeft het beleggingsplatform BUX, na overname door ABN AMRO, besloten om zijn crypto tak, BUX Crypto, op te heffen. Deze beslissing heeft geleid tot een strategische samenwerking met Coinmerce, die eerder alle klanten van Binance heeft overgenomen. Deze samenwerking is gericht op het faciliteren van een naadloze overgang voor BUX Crypto gebruikers met crypto assets naar het Coinmerce platform.

Naadloze migratie voor BUX Crypto gebruikers

VIDEO: De Beste Crypto Exchange van Nederland (Bitvavo, Coinmerce, Blox)
Financiën & Zo

BUX Crypto gebruikers die momenteel crypto-assets bezitten, zullen een pop-upmelding in hun app ontvangen. Deze melding vraagt om toestemming voor het overzetten van hun assets naar Coinmerce. Gebruikers die instemmen, zullen zien dat hun accounts automatisch worden aangemaakt op Coinmerce, waarna hun assets worden gemigreerd. Deze service wordt kosteloos aangeboden, waarbij de nadruk ligt op het gemak en de veiligheid van de gebruikers tijdens het gehele migratieproces.

Houd er rekening mee dat de fees bij Coinmerce minimaal 0.50% zijn en op kunnen lopen tot wel 2% bij lage volume munten. Bij bijvoorbeeld Bitvavo zijn de fees maximaal 0.25% en bij Bybit maximaal 0.10%.

1 jaar gratis handelen met BUX Token

VIDEO: How to Use CoinW Trading Bot 2024 (EASY Crypto Trading Bot Tutorial)
Learn to Make Honest Money Online

Een belangrijk detail in deze samenwerking is dat Coinmerce, die meer dan 350 verschillende crypto’s aanbiedt, de BUX token niet zal overnemen. Deze token valt buiten de reikwijdte van de samenwerking. Echter, als een gebaar van goodwill, biedt Coinmerce aan iedereen die op 18 december meer dan 1000 BUX tokens bezit, de mogelijkheid om een jaar lang zonder transactiekosten te handelen op hun platform. 1000 BUX tokens heeft op dit een waarde van nog geen 5 dollar.

Vertrouwen in een gecontroleerde transitie

VIDEO: BOEF LAAT ZIEN WAT HIJ HEEFT VERDIENT MET ZIJN AANDELEN
Herres

Jaap de Bruijn, CEO van Coinmerce, benadrukt het belang van een gecontroleerde en veilige transitie.

“Na onze succesvolle ervaring met de migratie van Binance-klanten, zijn we vol vertrouwen en klaar om ook de BUX-gebruikers een soepele overgang naar ons platform te bieden,” aldus De Bruijn.

Deze samenwerking tussen BUX en Coinmerce biedt een oplossing voor de huidige BUX gebruikers, maar versterkt ook het vertrouwen in de veiligheid en betrouwbaarheid van crypto handelsplatformen in Nederland.

Sources


Article information

Author: Trevor Frank

Last Updated: 1704423841

Views: 1057

Rating: 4.1 / 5 (90 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trevor Frank

Birthday: 1920-06-20

Address: PSC 8136, Box 8703, APO AA 86514

Phone: +4634482113797940

Job: Orthodontist

Hobby: Graphic Design, Yoga, Gardening, DIY Electronics, Playing Guitar, Camping, Chocolate Making

Introduction: My name is Trevor Frank, I am a receptive, esteemed, spirited, rare, persistent, vivid, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.