header banner
Default

Bepaal hier uw salaris als burgemeester van Mechelen


Table of Contents

  Mechelen -

  Een burgemeester en de schepenen moeten veel meer doen dan lintjes doorknippen. Het is een job met veel verantwoordelijkheid en daar worden ze ook voor betaald. Ontdek hier hoeveel de burgemeester en de schepenen van Mechelen verdienen.

  Het loon van de burgemeester wordt bepaald door het aantal inwoners. In Mechelen verdient uitvoerend burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-M+) 12.499 euro bruto per maand. Daar komt ook nog vakantiegeld bij (92 procent van een maandloon) en een eindejaarspremie (een vast bedrag aangevuld met 3,6 procent van het jaarloon). Daarnaast worden onkosten (bijvoorbeeld gsm of vervoer) ook terugbetaald als ze verband houden met hun mandaat.

  Het loon van de schepenen wordt dan weer berekend als een percentage van de wedde van de burgemeester. In gemeenten tot 50.000 inwoners is dat 60 procent van de wedde van de burgemeesters, in grotere gemeenten gaat het om 75 procent van het burgemeestersloon. Dat betekent dat de schepenen in Mechelen elk 9.374 euro bruto per maand verdienen.

  Wil je nog meer ontdekken over jouw gemeentebestuur? Klik dan hier en ontdek de Gemeentecheck van Mechelen.

  Sources


  Article information

  Author: Mark Hayes

  Last Updated: 1703622841

  Views: 767

  Rating: 4.4 / 5 (67 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mark Hayes

  Birthday: 1930-11-20

  Address: 1492 Torres Shores Apt. 320, Jeremyland, NM 83497

  Phone: +4252669719851368

  Job: Drone Pilot

  Hobby: Hiking, Metalworking, Kite Flying, Raspberry Pi, Billiards, Poker, Writing

  Introduction: My name is Mark Hayes, I am a Gifted, audacious, rich, intrepid, candid, unswerving, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.